Blog

Pri svojej práci sa stretávam s rôznymi situáciami. Na mnohé sa vzhľadom na časové vyťaženie v daný moment nedá reagovať. No keď doma spracúvam materiál spomeniem si na otázky, či situácie a premýšľam nad reakciou. Svoje myšlienky sa potom snažím spracovať do (dúfam zrozumiteľných) viet :)

Články: